Iritsidan.se

Hem | Grundkurs i irit | Iritmeriter | Symptom | Droppscheman | Läsarbrev | Ett öga rött | Blåbär och healing | Dikter

Grundkurs i irit

När man ser rött eller Rena rama arvsynden

Irit bara kommer

     Irit är inflammation i iris, ögats regnbågshinna. Vad har du gjort för att drabbas av detta?

     Förmodligen inget alls. Man kan inte göra mycket för att undvika irit. Det beror inte på kontaktlinserna eller förkylning. Det är inte samma sak som ögoninfektionerna som är vanliga bland dagisbarn. Irit smittar överhuvudtaget inte. Det bara kommer. Fast jag har hört från läkare att sjukdomen kan lösas ut av till exempel stress, kall årstid, ljus årstid, slag mot ögat eller bältros.

     För min del kommer inflammationerna gärna på vintern, och gärna på en söndag eller helgdag. Jag har firat både advent, jul och nyår på ögonakuten, om än olika år. 

     De flesta människor får det aldrig. Man kan ha det en gång och aldrig mer. Man kan ha flera iriter tätt och sen ingenting på åratal. Det är ovanligt att bägge ögonen drabbas samtidigt, och det är alla iritpatienter jag känner ytterst glada för.

Sök hjälp akut

     Så fort ögat börjat bli ljuskänsligt blir det också allt rödare. Ögat tåras och värker och gör intensivt ont för ljus. Du letar fram solglasen, de lindrar. 

    När man får irit vill regnbågshinnan kröka sig in mot ögonlinsen och fastna vid den. Det måste förhindras, annars kan man få bestående ögonskador eller till och med bli blind. Tur att inflammationen gör ont, för smärtan gör att man söker hjälp. I Stockholm är det akutmottagningen på S:t Eriks Ögonsjukhus som gäller, i Västra Götaland Ögonakuten på Mölndals sjukhus.

     Hos läkaren får du sitta på en stol och ha huvudet i en ställning med stöd för hakan och pannan. Ögonläkaren granskar ögat i ett horisontellt mikroskop med optik och ljus som ställs i olika vinklar. Ibland tar hon handen till hjälp för att föra undan ditt ögonlock och se bättre, ibland dessutom med en lös lupp.

Mäta ögontrycket

     Apparaturen nuddar aldrig vid ögat utom i ett fall: när ögontrycket ska mätas, och det är brukligt vid irit. Läkaren droppar ett snabbverkande bedövningsmedel i ögat, för ett instrument rakt på ögat och håller kvar ett par sekunder. Det är svårt att låta bli att blinka men det går med litet övning, och övningstillfällen kan det bli gott om för den som har fått irit.

     Om man blivit bedövad gäller det att komma ihåg det en stund framöver, så man inte råkar gnugga för hårt i ögat och skadar det utan att märka det.

     Det finns en annan sorts apparat som sköterskorna använder som mäter ögontrycket genom att blåsa en liten luftpust mot ögat. Då behövs ingen bedövning.

     Och en läkare en gång mätte ögontrycket enbart med hjälp av tummen, så det finns tydligen alla varianter. 

Två sorters ögondroppar

     Eftersom iris vill fastna i linsen är det första läkaren ordinerar medicin som innehåller ett pupillvidgande ämne. Den jag oftast fått heter Cyclogyl. När pupillen är stor går regnbågshinnan fri från linsen, och det gäller att hålla den vidgad tills faran är över. Cyclogyl lindrar också smärtan i ögat ganska direkt. Den andra delen i behandlingen är att bekämpa inflammationen med kortisondroppar, Isopto-Maxidex.

     En del läkare föredrar att ordinera Atropin i stället för Cyclogyl. Atropin vidgar pupillen mer än Cyclogyl och effekten sitter i längre med färre droppar. Jag gillar atropin eftersom det gör att man ser konstant dåligt och vänjer sig vid det. Man accepterar att man ser uselt och går vidare med göromålen. Med Cyclogyl varierar synförmågan, blir bättre när det gått några timmar och pupillen dragit ihop sig, och sämre igen när man droppat. Det gör att man blir påmind om iriten och känner sig olustig, ibland illamående. Men de flesta läkare ger hellre Cyclogyl eftersom det anses bra för pupillen att röra sig litet.

     Ett exempel på dosering kan vara pupillvidgande morgon och kväll, och kortison ett antal gånger under dagen — ofta, medan inflammationen är stark, långsam nedtrappning efter det.

     Ibland ordineras också salva, min hette UltracortenolSalva till natten är skön lindring. Ofta är ögat annars irriterat när man vaknar på morgonen eftersom det inte fått några kortisondroppar på hela natten. Att få dit salvan är inte det minsta svårt, man lägger en sträng i nedre ögonlocket det sista man gör innan man kryper i säng och blundar.

Tar upp till två månader

     Iriten kan gå över på ett par veckor eller ett par månader, inräknat den gradvisa nedtrappningen av ögondropparna. I det senare fallet hinner du skaffa dig frikort.

     Om läkaren ordinerat tätt mellan dropparna kan du vilja sjukanmäla dig. Du kanske ska droppa varje timme i början och behöver varje gång ett rent handfat och en spegel. Det är också lätt att glömma tiden om man distraheras av viktiga arbetsuppgifter eller är på språng.

Olust och dålig syn

     Har du ett jobb där du behöver använda ögonen för att se små detaljer kan du få problem så länge iriten pågår. Du kan också känna en allmän olust och motvilja mot att röra dig bland folk. Det beror på att synen är dålig och du måste anstränga dig mer för att klara vardagliga saker. Du blir desorienterad, ser inte ansikten och trafik ordentligt och hittar inte varor på hyllor. Förmodligen blir du tröttare, både i ögonen — också ditt friska öga blir trött av ökad belastning — och mentalt.

Ständigt bländad

     Att synen är usel har flera orsaker. Den förstorade pupillen släpper in mer ljus än ögat behöver, så du är bländad hela tiden. Och skärpedjupet är litet. Jämför med hur kamerans bländare fungerar: stor bländaröppning — kort skärpedjup. Slutligen grumlar både medicinen och själva inflammationen synen.

     Att göra en synundersökning medan du har irit kan vara nedslående. Hur mycket du än kämpar ser du bara de löjligt stora bokstäverna på tavlan. Men om du får låna en konstgjord pupill kommer saken i ett annat läge. Det är en svart metallplatta med ett litet, litet hål i som sköterskan sätter framför ögat eller glasögonglaset. Då sker miraklet att du ser långt ned i syntavlans rader. Vilken lättnad! Det ska nog ordna sig ändå.

Skadliga sammanväxningar

     Något som inte får hända när man har irit är att det bildas "synekier". Synekier är en medicinsk term för sammanväxningar mellan hinnor i organismen. I det här fallet skadliga kontaktpunkter mellan regnbågshinnan och ögonlinsen.

     Ögonläkare "spränger" synekier genom att ge extra starkt pupillvidgande medel som tvingar pupillen att öppna sig maximalt och släppa taget om linsen där den klibbat sig fast. Det låter dramatiskt men gör åtminstone inte ont.

     Du kan själv hålla koll på pupillens rundning. Märker du att din pupill böljar eller buktar inåt och blir oregelbunden i formen i stället för perfekt rund som den brukar vara, då är det fara på färde.

Gener orsakar irit

     För oss som får upprepade och ilskna iriter finns ofta en bakomliggande genetisk förklaring. Med ett blodprov kan sjukvården undersöka om du har en viss genetisk markör kallad HLA B27. Den säger att patienten är predisponerad för reumatiska sjukdomar, alltså har arvsanlag för det och löper större risk än andra att få en sådan sjukdom. När man har dessa anlag får man också irit lättare.

     I min familj finns psoriasisartrit, reumatoid artrit, Bechterews sjukdom (också kallad ankyloserande spondylit), reaktiv artrit och ospecificerad spondylartrit, och flera av oss har haft irit. Irit och reumatism hänger ihop.

     Vid mina första åtta iriter sa ögonläkarna varje gång att det inte var säkert att den skulle komma igen. Vid den nionde sa de att jag skulle räkna med fler. Och en läkare nyligen sa att iriterna brukar hålla på under en femtonårsperiod. Det tycker jag känns bra: då ser man i alla fall ett slut. Samma läkare erbjöd mig självmant recept på extra medicin att hämta ut och börja använda på egen hand direkt om iriten skulle försämras eller dyka upp igen. Det, min vän, hade ingen läkare betrott mig med förut. Och då ska du veta att jag har försökt. Särskilt när resor stått för dörren.

Räkna med kontraorder

     För iriter är nämligen luriga. De kan ligga och pyra eller avta för att sen anfalla med förnyad kraft. Jag har en enda gång varit med om att ordinationen från första besöket stått sig utan justeringar. Räkna tvärtom med att läkaren vid ett återbesök ändrar ordinationen och ökar på kortisondropparna, eller återinför pupillvidgande, som du veckan innan tilläts sluta med. Oftast har antal droppar per tid ökats på men det har också hänt att intensiteten minskats ner. Alltför intensivt kortisondroppande kan göra att ögontrycket ökar och i värsta fall kan man behöva ta droppar för det.

     Har jag sagt välkommen i klubben? Nu vet du mer om irit. Det går nästan alltid över, även om det tar några veckor, och det blir förmodligen inga bestående skador på ögat om du söker läkare och tar medicinerna som en duktig flicka/pojke. Och du känner igen symptomen tidigt nästa gång. Om det alls blir en nästa gång.

 

(c) 2003-2011 Ann-Kristin Åklint


Läkarlingo
 
När vi ändå håller på: om du hör någon läkare säga "sätta ut" om ett läkemedel betyder det att patienten ska sluta med medicinen i fråga.
 

Mer läsning

Iritis.org

Amerikansk nätplats med fakta om irit och inlägg från läsare (Introduce Yourself Forum)

 

 

Och så över till något helt annat...

 

Titta gärna in på den amerikanska satirtidningen för vuxna The Onion. Ett gott skratt läker.


Nätplatsen uppdaterad 12 september 2012